СДРУЖЕНИЕ ТЕХНОТРОН
free online dating site
РАДИОКЛУБ   LZ2KST
   Радиолюбителството е широко разпространено хоби из целия свят.
За съжаление през последните 20 год. в България то се развива мното слабо и почти замира.
Причината е, че младото поколение не е информирано за това прекрасно хоби, което подхранва приятелство и добродетели между всички хора по света.
   Радиолюбителската дейност е дейност за обучение и самообучение по електротехника, радиотехника,  радиоелектроника,   радиотелеграфия, компютърна техника  и други, извършвани без материален интерес.
   Радиолюбителите са хора, чието многостранно техническо хоби е свързано с изобретяване на радиото и развитието на електрониката.Основни направления на интерасите са:
   •Конструиране или модефициране на фабрична апаратура за радиопредаване, радиоприемане, електроакустика и др.
   •Осъществяване на далечни радиовръзки със стационарна и мобилна апаратура в разрешените за радиолюбителската дейност обхвати.
   •Участие в спортни състезания с военно приложен характер.
   •Радиолюбителите, чрез използване на различни  видове “шпионска” приемо-предавателна апаратура и антени на разрешени честоти, се стремят да направят радиовръзка  с приятели от същия град, страна или  от цял свят. Всеки радиолюбител има свой повиквателен знак инициал,  който е уникален и не се дублира в целият свят. Той носи и информация за страната от която работи радиолюбителя.Например LZ 2 KSP - колективна радиостанция от северна България.
ASSOCIATION TECHNOTRON
Повечето радиолюбители, когато за пръв път работят с някоя станция, по-късно и изпращат картичка, потвърждаваща радио-връзката. Тези картички са известни като QSL-картички, което е взето от международния Q-код, означаващ "Потвърждавам радиовръзката”.
Тъй като е доста скъпо да се изпращат QSL-картички на собствени разноски  на радиолюбителя, националните радиолюбителски организации уреждат национални QSL бюра, в които тези услуги се извършват безплатно или срещу минимална такса. Бюрата получават пакети с картички от чужбина, които са сортирани по инициали и ги разпращат периодично на любителите. Обратно, всеки радиолюбител изпраща своите картички до централното бюро, а то ги разпределя по страни и ги разпраща до QSL бюрата на тези страни.
Адреса на българското QSL бюро е:
    Пощ. кутия 830, София 1000
Всеки радиолюбител оформя своята QSL-картичка по свой вкус и по своите финансови възможности. Задължителни елементи на QSL- картичката са следните:
1. Опознавателните знаци на двете радиостанции
2. Дата - ден / месец / година  на радиовръзката
3. Час на радиовръзката - използва се GMT или  UTC
4. Вида на модулация или вид работа.
5. Използвана  честота за радиовръзката.
6. Оценка за сигнала -RST  или RS.
На QSL- картичката повечето радиолюбители посочват и следните елементи: данни за своята радиостанция; антени; адрес за кореспонденция; QTH локатор; CQ и ITU зони; изработените дипломи ( DXCC, 5BDXCC, R150S )  и др.


За да станете радиолюбители трябва да се явите на  изпит за радиолюбителски клас и след това да регистрирате собствен инициал с който да излизате в ефир.                              В радиолюбителството се спазват правила за общуване, както и някои общоприети кодове. По радиостанцията можете да общувате както с радиолюбители от България, така и с други по целия свят. Една от целите на радиовръзката е да се свържете с колега от възможно най-далечната точка на света. Всичко това зависи от много фактори, като избор на подходяща апаратура, мощност, антена а и дори подходящи атмосферни условия.
Много е приятно, когато след тежък работен ден се приберете вкъщи и седнете пред любимата си радиостанция. Вечер можете да осъществите радиовръзка със стотици други радиолюбители в страната. Прието е в ефира да се говори на ТИ и всички да са приятелски настроени един към друг.


Нещо много интересно е ,че всеки радиолюбител може да разговаря от собствената си радиостанция с екипажа на Международната космическа станция ISS (International Space Station).На борда и е разположена радиолюбителска апаратура. И много често екипажът и провежда съвсем приятелска радиовръзка с хора от Земята, с които е успял да се свърже.
В интернет има програми, които показват във всеки един момент къде се намира космическата станция и кога да речем ще мине над България. Доста често дори може да бъде наблюдавана как минава при ясно небе с просто око. Вижда се като една движеща се звезда в небето. За осъществяването на такава връзка не са необходими апаратури за хиляди левове, а една проста носима радиостанция, както и подходяща антена. Това е така понеже връзката се осъществява директно и няма да речем планини, които биха могли да пречат на радиовълната.
Какво е  ARISS  ?
ARISS (Любителско радио на                                 международна космическа            станция) е международна        програма, която дава             възможност на ученици и студенти да говорят директно с членовите на екипажа на Международната космическа станция (International Space Station) и да мотивира младите хора за наука, технологии и обучение.
 
За връзка с  Международната космическа станция се използват следните честоти:
Voice (Гласово)                     Uplink     ( Земя-космос)      145,200 MHz
                                                 Downlink ( Космос - Земя )  145,800 MHz

Repeater (Ретранслатор)     Uplink     ( Земя-космос)      437,800 MHz
                                                 Downlink ( Космос - Земя)   145,825 MHz

Packet (Пакет - цифрова връзка с помоща на компютър)
                                                  Uplink     ( Земя-космос)      145,825 MHz
                                                 Downlink ( Космос - Земя )  145,825 MHz


Много интересно е също и провеждането на радиолюбителски състезания с най-различни цели.Основната задача е всеки радиолюбител да направи възможно най-мнго радиовръзки. Състезанията обикновено започват в събота сутринта и завършват в неделя вечерта, много от радиолюбителите се качват по колите и отпътуват към някой висок връх с всичката си апаратура, за да имат по-големи успехи в състеданиятя. Всяка връзка се записва и след това всичките се изпращат на организатора на състезанието за изчисляване на резултатите. Състезания се провеждат както на УКВ (VHF) така и на КВ (HF)Радиолюбителски организации и космически агенции в САЩ, Русия, Канада,Япония и Европа са спонсор на тези вълнуващи експерименти
НАСА астронавт полк. Дъг Уилок, KF5BOC, Експедиция 24  като борден инженер  работи на любителска радиостанция NA1SS в обслужваем модул “Звезда” на Международната космическа станция .  Оборудването  е радиостанция Kenwood TM-D700E .
• Учениците от гимназия в Крозет, Вирджиния говорят с Франк Кулбертсън - KD 5 OPQ, през  септември 2001 г. по време на Експедиция 3 на
Международната космическа станция .

• МКС работи със следните позивни (инициали): NA1SS, RS0ISS , RZ3ISS , DP0ISS , OR4ISS , а на пакет:
    RS0ISS-3 , RS0ISS-11

 
Апаратурата на LZ1MKN и LZ1OI  вече е готова за състезание.
LZ5ZM  в търсене на кореспонденти
На “лов” за сателити в QTH Loc.KN21DX
        (SAT AO51 AO27 SO50)

LZ4DP
За участие в състезания и честване на бележити дати и събития, радиолюбителските организации издават различнини дипломи. За получаването им например, радиолюбителят трябва да осъществи определен брой двустранни радиовръзки
При работа с радиостанциите, радиолюбителите използват няколко режима на работа:

• Voice (Гласово) - Радиолюбителя говори пред микрофона на радиостанцията.
     ( AM , FM , SSB ) 
               
• Телеграф (CW) - Използва се Морзовата азбука с помоща на Морзов манипулатор (ключ), обикновен или автоматичен.
           ОБИКНОВЕН                                                       АВТОМАТИЧЕН
•  Цифрова работа ( Packet, RTTY ) използва се компютър и радиостанция, за предаване на текстови съобщения.При пакет могат да бъдат изпращани и файлове но с много малка скорост.
• Любителска телевизия с бавна развивка      
       (SSTV -Slow-scan television)

Това е метод за предаване и приемане на картина
( статични снимки )  по радиото .    
Обикновенната телевизия използва широчина на радиоканала 6 MHz тъй като тя предава 25 или 30 кадъра в секунда. Но SSTV използва 0,003 MHz ширина на радиоканала. Обикновенно един кадър се предава за около осем секунди до няколко минути, в зависимост от използваният режим на изпращане на изображението.
Този метод е използван и от Съветската космическа сонда “Луна-3” за изпращане на снимки от обратната страна на Луната, както и от НАСА в ранните мисии на “Аполо”.

При работа на УКВ понякога радиолюбителите правят радиовръзки на
голямо разстояние чрез:
* Контакти чрез сателит
*(TR) - тропосферно прохождение (чрез температурна инверсия) 
* (EME) - отражение от повърхността на луната
* (MS)   - с отражение от метеорни следи
* (AU)   - Аврора
(отражение от полярни сияния)
* (ЕS)   - Спорадик
(отражение на Е-слоя на Йоносферата)

Температурна инверсия 
Аврора
Радиолюбителски кодекс
Радиолюбителят е:
УЧТИВ...
Той никога няма да работи на обхвата по такъв начин, че да
    развали удоволствието на другите.
ЛОЯЛЕН... Той проявява лоялност, окуражава, помага на другите
     радиолюбители, на местните клубове, на радиолюбителската си
     организация, която е член на IARU и чрез която радиолюбителството в
     неговата държава е национално и международно представено.
ПРОГРЕСИВЕН... Той усъвършенства апаратурата си. Тя е добре
     конструирана и ефикасна. Неговата операторска практика е безукорна.
ПРИЯТЕЛ... Той работи бавно и търпеливо, когато е помолен за това;
     предлага приятелски съвети на начинаещите; внимателно помага,
     сътрудничи и разсъждава за интересите на другите. Това са
     отличителните черти на радиолюбителския дух.
БАЛАНСИРАН... Радиото е хоби, никога не трябва да пречи на другите задължения в семейството, работата, училището, обществото.
ПАТРИОТ... Неговата станция и умения са винаги готови да бъдат в
     помощ на страната и обществото.
-- адаптирано от оригиналния Радиолюбителски кодекс, написан от Paul M. Segal, W9EEA през 1928 г.